Hidayat, A. “Tujuan Pendidikan: Tinjauan Filosofis Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dalam Buku Islam Dan Sekularisme”. El Banar : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 4, no. 1, Feb. 2021, pp. 1-11, doi:10.54125/elbanar.v4i1.60.