HIDAYAT, A. Tujuan Pendidikan: Tinjauan Filosofis Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dalam Buku Islam Dan Sekularisme. El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, v. 4, n. 1, p. 1-11, 28 fev. 2021.