[1]
Hidayat, A. 2021. Tujuan Pendidikan: Tinjauan Filosofis Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dalam Buku Islam Dan Sekularisme. El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. 4, 1 (Feb. 2021), 1-11. DOI:https://doi.org/10.54125/elbanar.v4i1.60.