HIDAYAT, A. TUJUAN PENDIDIKAN: TINJAUAN FILOSOFIS SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DALAM BUKU ISLAM DAN SEKULARISME. EL BANAR: JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, v. 3, n. 2, p. 1-11, 28 fev. 2021.