HIDAYATI, D. PEMEROLEHAN BAHASA ANAK TUNARUNGU USIA 12-15 TAHUN DI PANTI SOSIAL BINA RUNGU WICARA MELATI. EL BANAR: JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, v. 3, n. 1, p. 59-66, 1 jul. 2020.